Articles


Developing partnerships with companies and institutions provides us with a strategic research and development advantage. Numerous articles attest to the expertise and innovation of our co-workers.A. Petrovčič, B. Pospiš Perpar, J. Torkar, A. Krč POGODBENO ZAGOTAVLJANJE ZNIŽANJA TOPLOTNIH IZGUB V SISTEMU DALJINSKEGA OGREVANJA PLANINA (SDDE2011)
več...
6. marec 2011M. Jurca, B. Pospiš Perpar, S. Purić, M. Valentinčič ENEREGETSKO UČINKOVITA PRENOVA SISTEMA DALJINSKEGA OGREVANJA V LUCIJI (SDDE2010)
več...
24. marec 2010A. Cjuha, P. Matičič, J. Torkar, B. Koren, M. Bobič, D. Vnučec UČINKOVITO NAČRTOVANJE IN UPRAVLJANJE TOPLOTNIH POSTAJ (SDDE2010)
več... 1. del  
24. marec 2010mag. Branko Naveršnik, Primož Rošer, Petra Stropnik, mag. Tadej Auer, Tomaž Benedik, mag. Jože Torkar, mag. Blaženka Pospiš Perpar, dr. Eugen Petrešin NAČRTOVANJE IN UPRAVLJANJE VODOVODNIH SISTEMOV (Simpozij Vodni dnevi 2009)
več...
22. oktober 2009Tomaž Benedik, mag. Jože Torkar, S. Bajrić, B. Zajšek, I. Žun,
UPRAVLJANJE DALJINSKIH ENERGETSKIH SISTEMOV (SDDE 2009)
več...
11. marec 2009Milan Jungič, mag. Jože Torkar, mag. Blaženka Pospiš Perpar, Marjan Brelih, Tadej Jelušič, M. F. Novkovič, UPORABA INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE V SISTEMU CELOVITEGA ENERGETSKEGA UPRAVLJANJA (SDDE 2009)
več...
11. marec 2009Duško Vnučec, mag. Jože Torkar, HIDRAVLIČNO URAVNOTEŽENJE SEKUNDARNIH OGREVALNIH SISTEMOV IN PRISPEVEK K POVEČANJU IZKORISTKOV DALJINSKIH ENERGETSKIH SISTEMOV (SDDE 2009)
več...
11. marec 2009mag. Blaženka Pospiš Perpar, Primož Kunšič, mag. Jože Torkar, Tone Sušnik ENERGETSKO UČINKOVITA PRENOVA OBJEKTOV POKRITEGA OLIMPIJSKEGA BAZENA IN LETNEGA KOPALIŠČA V KRANJU
več...
14. april 2008Tomaž Benedik, Jože Torkar, Blaženka Pospiš Perpar POGODBENO ZAGOTAVLJANJE PRIHRANKOV V SISTEMIH DALJINSKEGA OGREVANJA (SDDE 2008)
več...
18. marec 2008Jože Torkar, Blaženka Pospiš Perpar PRIMERI USPEŠNIH PROJEKTOV ZNIŽANJA RABE ENERGIJE
(CIMUSOV FORUM v Kopru)
več...
16. november 2007Tomaž Benedik, Jože Torkar, Blaženka Pospiš Perpar GOSPODARNO VODENJE ČRPALIŠČ IN TEMPERATURE V DOVODU
(X. STROKOVNEM MEDNARODNEM POSVETOVANJU DALJINSKE ENERGETIKE v Portorožu)
več...
18.-20. marec 2007Milan Jungič, Jože Torkar, Blaženka Pospiš Perpar: UČINKI UPORABE MODERNE REGULACIJSKE TEHNIKE (IX. STROKOVNEM MEDNARODNEM POSVETOVANJU DALJINSKE ENERGETIKE v Portorožu)
več...
10.-12. april 2006Jože Torkar, Darko Goričanec, Jurij Krope: EKONOMIČNO VODENJE PROIZVODNJE IN DISTRIBUCIJE TOPLOTE (WSEAS)
več...
22. avgust 2005Hočevar M., Pospiš Perpar B.: POGODBENO ZAGOTAVLJANJE PRIHRANKOV ENERGIJE V MESTNI OBČINI KRANJ (Dnevi energetikov, Portorož)
več...
3.-4. april 2005Torkar J., Thaler M., Poredoš A., Grabec I., Krajnc V.: EKONOMIČNO VODENJE KOMPLEKSNIH SISTEMOV DALJINSKEGA OGREVANJA
(VIII. Strokovno posvetovanje Slovenskega društva za daljinsko energetiko, Portorož)
več...
30. marec - 1. april 2005Thaler M., Poredoš A., Grabec I., Torkar J.: NAPOVED RABE ENERGIJE KOT OSNOVA ZA VODENJE DALJINSKIH ENERGETSKIH SISTEMOV
(VIII. Strokovno posvetovanje Slovenskega društva za daljinsko energetiko, Portorož)
več...
30. marec - 1. april 2005Pospiš Perpar B., Mulej D.: ENERGETSKO UPRAVLJANJE OBJEKTOV
(VIII. Strokovno posvetovanje Slovenskega društva za daljinsko energetiko, Portorož)
več...
30. marec - 1. april 2005Torkar J., Pospiš Perpar B., Šabjan M., Potočnik D.: CELOVIT PRISTOP K NAČRTOVANJU OBNOVE SISTEMOV DALJINSKEGA OGREVANJA
(VIII. Strokovno posvetovanje Slovenskega društva za daljinsko energetiko, Portorož)
več...
30. marec - 1. april 2005Jože Torkar, Blaženka Pospiš Perpar, Darko Goričanec, Jurij Krope: EKONOMIČNO VODENJE SISTEMOV DALJINSKEGA OGREVANJA (KGH)
več...
2005Mulej D., Pospiš Perpar B., Torkar J., Trunkelj S.: CELOVIT PRISTOP K NAČRTOVANJU, IZGRADNJI IN UPRAVLJANJU NOVIH SISTEMOV DALJINSKEGA OGREVANJA
(VI. Strokovno posvetovanje Slovenskega društva za daljinsko energetiko, Portorož)
več...
10.-11. marec 2003Pospiš Perpar B.: POGODBENO ZAGOTAVLJANJE PRIHRANKOV ENERGIJE
(projekt Mestne občine Kranj in podjetja Thermoglobal)
več...
EGES št.4/2003Torkar J., Jakl A., Goričanec D., Perc A., Robič M.: DINAMIČNO OPTIMIZIRANJE OBRATOVANJA VROČEVODNIH SISTEMOV
(V. Strokovno posvetovanje Slovenskega društva za daljinsko energetiko, Portorož)
več...
10.-11. marec 2002Robič M., Torkar J., Erklavec M.: ODPRTI SISTEMI AVTOMATIZACIJE
(IV. Strokovno posvetovanje Slovenskega društva za daljinsko energetiko, Portorož)
več...
12.-13. marec 2001Torkar J., Robič M.: SISTEM DALJINSKEGA NADZORA IN UPRAVLJANJA TOPLOTNIH POSTAJ EL-TEC MULEJ (III. Strokovno posvetovanje Slovenskega društva za daljinsko energetiko, Portorož)
več...
16-17. marec 2000

Contacts

Petrol d.d.
Pot na Lisice 7, 4260 Bled, Slovenia
T +386 4 575 30 00
F +386 4 575 30 01
E marketing.eltec@petrol.si
Contact us >>>

Support and Service

Customer Service:
T +386 4 575 30 15 (7h-15h)
M +386 51 303 245
E servis.eltec@petrol.si

Management >>>
Service >>>
This website uses cookies. Some cookies ensure that the website is correctly displayed, while others can be used to make your browsing experience easier. Cookies also allow us to keep track of the number of visitors our website has had, and ensure proper operation of plugins which enable content sharing.
If you continue to browse our website, it will be considered that you are accepting any cookies that might be used.
Decline cookies